Dzienne archiwum: 3 czerwca 2014

Nowotwory rdzenia nadnerczy

W rdzeniu nadnerczy rozwijają się następujące nowotwory: guz z komórek chromocłonnych, zwojak zarodkowy współczulny oraz nerwiak zwojowy. Guz z komórek chromochłonnych, barwiak jest rzadko spotykanym, typowym nowotworem rdzenia nadnerczy. Około 10% barwiaków rozwija się obustronnie w nadnerczach, 10—20% poza nadnerczami. Stwierdza się je u obu płci, w każdym wieku, ale najczęściej 30—35 lat. Czasem występują rodzinnie, niekiedy współistnieją z neurofibromatozą i zespołem Lindaua. Niekiedy łączą się z policytemią. Część przypadków przebiegających bez wyraźnych objawów klinicznych jest rozpoznawana po śmierci. Większość barwiaków syntetyzuje katechołaminy, dając obraz kliniczny nadczynności rdzenia nadnerczy. Odzwierciedla ją głównie nadciśnienie tętnicze napadowe, w przebiegu choroby utrwalone lub nawet złośliwe, hipotonia ortostatyczna, nadmierna potliwość, tachykardia, bóle głowy, bladość skóry, chudnięcie, objawy naczynioruchowe, uczucie lęku i strachu w czasie napadu. Zwojak zarodkowy współczulny jest to nowotwór niedojrzały, złośliwy, rozwijający się najczęściej u dzieci w wieku do lat 4, bez względu na płeć, rzadziej u młodzieży, wyjątkowo u dorosłych. U noworodków nierzadko współistnieje z wadami rozwojowymi innych narządów. Może rozwijać się poza nadnerczem, zwłaszcza w przestrzeni zaotrzewnowej i w śródpiersiu tylnym. Czasem ognisko pierwotne jest niewielkie, uwagę zwracają przerzuty. Guz jest zazwyczaj szary, z licznymi ogniskami krwotocznymi, miękki. Daje szybko przerzuty, często odległe i liczne, do węzłów, wątroby, płuc i kości płaskich.