Dzienne archiwum: 17 czerwca 2014

Cukrzyca

CukrzycaRównolegle z rozwojem cywilizacji obserwujemy ciągłe narastanie liczby przypadków cukrzycy jawnej i utajonej. Przeważa dziś pogląd, że cukrzyca jest chorobą dziedziczną. W świetle teorii dziedziczności odpowiedni genotyp warunkuje istnienie predyspozycji do cukrzycy, nie zaś samej choroby. Do jej ujawnienia przyczynia się wiele czynników, z których najważniejsze są: otyłość połączona z obniżoną aktywnością ruchową, niedoczynność hormonów — antagonistów insuliny, choroby trzustki. Obecnie ustalono, że około 25% społeczeństwa jest dziedzicznie predysponowana do cukrzycy, z tego jedynie 0,9% populacji ma kliniczną cukrzycę, 0,8% ma cukrzycę utajoną. Jak już zaznaczono na wstępie, hipekinezja ruchowa może być jednym z czynników przyczyniających się do wystąpienia cukrzycy. Cukrzycę cechują zaburzenia mechanizmu regulującego przemianę węglowodanową, co objawia się przecukrzeniem krwi i cukromoczem. Utrzymywanie -stałego poziomu cukru we krwi stanowi jedno z największych zadań regulacyjnych ustroju, przy czym czynniki hormonalne spełniają rolę sterującą. Do podstawowych środków farmakologicznych w leczeniu cukrzycy zaliczamy insulinę, zespół witamin z grupy B. Często jednak gimnastyka lecznicza i leczenie dietetyczne bardzo korzystnie wpływają na zmniejszenie się poziomu cukru we krwi i na poprawę stanu ogólnego chorego.