Czy kremy z filtrem są bezpieczne?

Kremy posiadające filtry chroniące przed promieniowaniem UV to popularne produkty kosmetyczne, które mają chronić przed oparzeniami słonecznymi. Jednak nie zawsze takie kremy są bezpieczne. Niebezpieczeństwo korzystania z takich kremów nie wynika z niekorzystnego działania na ludzki organizm, ale z braku zapewniania ochrony skóry przez działaniem promieniowania słonecznego.

Problem z brakiem zapewnienia właściwej ochron przez kremy z filtrem UV to przede wszystkim problem niewłaściwego działania ze strony producentów farmaceutycznych. Bardzo często umieszczają oni na kremach informacje, które niestety nie są prawdziwe. Okazuje się, że gdy na kremie podana jest informacja, że filtr ma wskaźnik 40 UV, czyli powinien pozwalać na przebywanie na słońcu bez ryzyka przez okres 40 razy dłuższy, niż bez zastosowania filtra, w rzeczywistości czas przebywania na słońcu bez ryzyka jest krótszy.
Szczegółowe badania nad kremami z filtrami UV wskazują, że zawyżenie wskaźnika na filtrze może wynosić nawet dwa razy a często wynosi półtora razy. Innymi słowy krem z filtrem 40 UV w rzeczywistości pozwala na przebywanie na słońcu bez ryzyka dla zdrowia dwa razy krócej, niż wskazuje to producent.
Jeśli chce się zabezpieczyć przed oparzeniami i działaniem promieniowania słonecznego we właściwy sposób warto brać pod uwagę, że informacje podawane na kremach przez producentów nie zawsze są prawdziwe. Oczywiście sprawdzenie takich informacji nie jest możliwe dla użytkownika i z tego powodu najlepszym rozwiązaniem jest po prostu skrócenie czasu przebywania na słońcu nawet po zastosowaniu kremy z filtrem UV.

Możliwość komentowania jest wyłączona.