MSSF 16 – zmiany w leasingu

W wyniku współpracy Rady Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości i Amerykańskiej Rady Standardów Rachunkowości Finansowej ustalono, że w przyszłym roku zostaną wprowadzone w zmiany w MSSF 16. Czego będą one dotyczyły? Zgodnie z planowaną nowelizacją od początku 2019 roku wszystkie umowy leasingowe traktowane będą nie jako leasing operacyjny, ale finansowy.

Oznacza to więc, że będą one uwzględniane w bilansie, przez co umowy leasingowe przestaną być kosztem i będą zaliczane do aktywów. Wprowadzenie zmian motywowane jest dążeniem do optymalizacji i niwelowania różnic w leasingach operacyjnych i finansowych stosowanych w różnych krajach. Jak się do tego przygotować?

Jeśli chodzi o MSSF 16, zmiany zaplanowane na przyszły rok są dosyć skomplikowane, przez co konieczne będzie zmodyfikowanie całego procesu rozliczeniowo-księgowego w taki sposób, aby odpowiadał on nowym wymogom. Dotyczy to również oprogramowania komputerowego oraz wszystkich stosowanych w firmie rozwiązań informatycznych. Przez kilka miesięcy, jakie pozostały do stycznia 2019 roku warto więc wprowadzać niezbędne modyfikacje MSSF 16 w SAP.

Kogo dotyczą w głównej mierze planowane zmiany MSSF 16 leasing? Przede wszystkim najemców nieruchomości składających swoje sprawozdania finansowe w ramach International Financial Reporting Standrads, ale nie tyko. Z koniecznością dostosowania posiadanych programów księgowych do nowych wymogów muszą liczyć się również różnego rodzaju organizacje. Więcej na ten temat można dowiedzieć się na https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/mssf16-8211;-nadciaga-leasingowa-rewolucja,60,0,2399548.html.

Możliwość komentowania jest wyłączona.