inne

Receptory

Każdy organizm, aby przeżyć, wytworzył mechanizmy, za pomocą których może wywoływać znaczące reakcje przystosowawcze w odpowiedzi na specyficzne zmiany otoczenia. Musi on posiadać: receptory (narządy czuciowe), aby wykryć zmiany w środowisku, nerwy i narządy wydzielnicze do scalania i koordynowania otrzymanych informacji oraz wyzwalania odpowiedzi, a także efektory do wykonywania odpowiednich czynności. Głównymi efektorami ciała człowieka są mięśnie szkieletowe, gładkie i sercowe omówione w rozdziale 22. Pozostałe efektory obejmują gruczoły trawienne, potowe, dodatkowe gruczoły płciowe i u niektórych zwierząt melanocyty, nematocyty, narządy elektryczne i narządy świetlne.Jednokomórkowe zwierzęta są wrażliwe na wiele rozmaitych podniet. Można się przekonać doświadczalnie, iż pierwotniaki unikają silnego światła, pewnych substancji chemicznych, prądu elektrycznego itp.Tkankowce — organizmy znajdujące się na wyższym, bardziej złożonym poziomie organizacyjnym — wykształciły rozmaite wyspecjalizowane komórki receptorowe, z których każda jest wrażliwa na określony bodziec. Narządy czuciowe umożliwiły organizmowi zdobywanie pożywienia, odnalezienie i pozyskanie partnera, ucieczkę przed nieprzyjacielem i tym podobne; mają zatem olbrzymie znaczenie dla przeżycia jednostki oraz gatunku.Receptory są niezmiernie wrażliwe na odpowiednie bodźce; na przykład receptory oka są czułe na bardzo słaby strumień światła, podczas gdy bezpośrednie pobudzenie nerwu wzrokowego wymaga bardzo silnego strumienia światła; nieznaczne ilości potu, które mogą być wyczuwalne smakiem, lub też ślady wanilii, które można jeszcze wykryć węchem nie podrażniają w ogóle nerwów narządów smaku czy węchu, jeżeli zetkną się z tymi nerwami bezpośrednio.